Skip to main content

Navigation Navigation

Web Content Display Web Content Display

Stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego

Stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego

Jako jedyna studentka na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, p. Agata Grabska otrzymała stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego (MNiSW) na rok akademicki 2023/2024 za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.

Informacja na ten temat znajduje się na stronie UJ.

Pani Agata Grabska studiuje na V roku biofizyki, swoją pracę magisterską pt. „Analysis of the nanostructure of fibrin clots fixed with various organic fixatives” przygotowuje w Zakładzie Fizyki Medycznej pod opieką prof. Ewy Stępień.

Jednym z osiągnięć zgłoszonych do nagrody MNiSW jest wygłoszenie prezentacji zatytułowanej „Comparison of the fresh and fixed blood clots with PALS technique” (harmonogram) na konferencji „Applications of radiation detection techniques in fundamental physics, food control, medicine and biology” we Frascati, w Laboratori Nazionali di Frascati (LNF - INFN), Italy.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!