Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy Zakładu Fizyki Medycznej prowadzą poniższe zajęcia dydaktyczne

Wykłady

Współczesne zagadnienia biofizyki WFAIS.IF-B122.0
Semestr zimowy 2023/2024
Prowadzący: prof. dr hab. Ewa Stępień

Aparatura medyczna (fiz. med.) WFAIS.IF-B103.0
Semestr zimowy 2023/2024
Prowadzący: dr Bartosz Leszczyński

Między fizyką a medycyną WFAIS.IF-F020.0
Semestr zimowy 2023/2024
Prowadzący: dr Bartosz Leszczyński

Metody fizyczne w biologii i medycynie I WFAIS.IF-B001.1
Semestr zimowy 2023/2024
Prowadzący: prof. dr hab. Hubert Harańczyk

Strategie przetrwania organizmów ekstremofilnych WFAIS.IF-Y337.0
Semestr zimowy 2023/2024
Prowadzący: prof. dr hab. Hubert Harańczyk

Theranostics I WFAIS.SDSP-6.1
Semestr zimowy 2023/2024
Prowadzący: prof. dr hab. Ewa Stępień

Ćwiczenia

Fizyka II-elementy fizyki współczesnej WBT-BT632
Semestr zimowy 2023/2024
Prowadzący: prof. dr hab. Ewa Stępień, mgr Daniel Jakubiec, dr Bartosz Leszczyński, dr inż. Magdalena Skalska

Biofizyka I WFAIS.IF-B003.0
Semestr zimowy 2023/2024
Prowadzący: dr Bartosz Leszczyński

Fizyka WFAIS.IF-B202.0
Semestr zimowy 2023/2024
Prowadzący: dr inż. Magdalena Skalska

Zajęcia wyrównawcze z fizyki WFAIS.IF-ZW_F01
Semestr zimowy 2023/2024
Prowadzący: dr inż. Magdalena Skalska

Pracownie

Pracownia specjalistyczna Fizyki Medycznej I WFAIS.IF-B125.1

Semestr zimowy 2023/2024
Prowadzący: dr Bartosz Leszczyński, dr inż. Magdalena Skalska

Laboratoria

Seminaria

Seminar on particle and medical physics WFAIS.SDSP-100
Rok akademicki 2023/2024
Prowadzący: prof. dr hab. Ewa Stępień