Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Pracownia specjalistyczna Fizyki Medycznej

Kod przedmiotu: WFAIS.IF-B125.1 i WFAIS.IF-B125.2

Punkty ECTS: 6 na semestr

Typ zajęć: Pracownia 90 godzin w semestrze, łącznie 2 semestry

Koordynator: Prof. dr hab. Ewa Stępień

Prowadzący grup: Katarzyna Dziedzic-Kocurek, Daniel Jakubiec, Piotr Kurzydło, Bartosz Leszczyński, Tadeusz Pałasz, Carina Rząca, Jan Stanek, Ewa Stępień, Marta Targosz-Korecka, Grzegorz Zuzel

 

Pracownia specjalistyczna Fizyki Medycznej jest najbardziej zaawansowanym laboratoryjnym kursem w całym toku studiów. Studenci mają niepowtarzalne szanse pracować na najwyższej klasy sprzęcie badawczym w renomowanych laboratoriach badawczych znajdujących się na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Laboratoria, w których odbywają się ćwiczenia oraz tematy poszczególnych zajęć zostały starannie wyselekcjonowane przez Koordynatora kursu i dopracowywane przez Prowadzących grup. Tematy ćwiczeń dobrano tak, aby zapoznać studentów z szerokim spektrum możliwości badań naukowych ze szczególnym uwzględnieniem konkretnych zastosowań w biofizyce, biomedycynie i praktyce klinicznej.

Poniżej przedstawiono listę tematów ćwiczeń wraz z Prowadzącymi:

1

Pomiar aktywności izotopów g promieniotwórczych w próbkach środowiskowych. Dawka równoważna

dr hab. Grzegorz Zuzel

2

Mikroskopia fluorescencyjna narzędziem do detekcji białek: modelowa immunoreakcja na powierzchni krzemu

dr Katarzyna Gajos

3

Tworzenie modelowych mikromacierzy białek.

mgr Natalia Janiszewska

4

Analiza fourierowska sygnałów akustycznych i elektrycznych.

dr Potr Kurzydło

5

Spektroskopia  mőssbauerowska - określanie stanu elektronowego żelaza w lekach stosowanych w przypadkach  anemii

prof. Jan Stanek/
dr Katarzyna Dziedzic-Kocurek    

6

Badanie składu chemicznego kamieni nerkowych spektroskopii FTIR

dr Katarzyna Dziedzic-Kocurek

7

Obrazowanie metodą magnetycznego rezonansu jądrowego z wykorzystaniem sekwencji echa spinowego.

dr Tadeusz Pałasz

8

Tomografia magnetycznego rezonansu jądrowego w polu magnetycznym Ziemi.

dr Tadeusz Pałasz

9

Obrazowanie medyczne: mikrotomografia komputerowa

dr Bartosz Leszczyński  

10

Obrazowanie medyczne: ultrasonografia

dr Bartosz Leszczyński  

11

Tomografia PET, zastosowania medyczne

dr Szymon Niedźwiedzki

12

Spektroskopia i relaksacja  NMR

mgr Daniel Jakubiec

13

Kwasy nukleinowe, badanie ich budowy i składu molekularnego

mgr Carina Rząca

14

Obrazowanie komórek metodą mikroskopii sił atomowych AFM

dr hab. M. Targosz-Korecka

 

Photogallery