Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Laboratorium Mikrotomografii Komputerowej

Opis metody

Mikrotomografia (microCT), to niedestrukcyjna metoda badawcza, która pozwala na obrazowanie struktury wewnętrznej niewielkich obiektów ze zdolnością rozdzielczą na poziomie 1μm. MicroCT umożliwia rozróżnianie obszarów o różnej wartości liniowego współczynnika osłabienia promieniowania X. Współczynnik ten jest proporcjonalny do gęstości badanego materiału. Wynikiem pomiaru jest trójwymiarowa mapa gęstości, która pozwala na stworzenie precyzyjnego modelu 3D.

Stworzony model można wykorzystać do wyznaczania parametry morfometrycznych badanego obiektu między innymi odległości, objętości, powierzchni i porowatości.

Modele 3D uzyskane dzięki microCT mogą być wykorzystywane są do dalszych badań np. wyznaczania parametrów mechanicznych metodą elementów skończonych a także odtworzone za pomocą techniki druku 3D.

Laboratorium Mikrotomografii Komputerowej zajmuje się analizą mikrotomograficzną próbek biologicznych, farmaceutycznych, inżynierii materiałowej i podzespołów elektronicznych.

Aparatura

Laboratorium dysponuje mikrotomografem Bruker-SkyScan 1172. Urządzenie pozwala na określanie struktury obiektów o maksymalnej średnicy 6 cm i wysokości 9 cm. Wyposażony jest w lampę rentgenowską emitującą promieniowanie o maksymalnej energii 80 keV. Projekcje rejestrowane są przy pomocy detektora dysponującego matrycą CCD (4024 x 2680 pikseli). Wielkość piksela na obrazie można ustalić od 0.2 μm do 27 μm. Dodatkowo laboratorium posiada przystawki do mikrotomografu umożliwiające badania w stabilizowanej temperaturze (20° C powyżej lub poniżej temperatury otoczenia).

Projekty badawcze

Analiza unaczynienia nowotworów

Badania mikrostruktury fizjologicznych i patologicznych mineralizacji tkanek

Optymalizacja metod kontrastowania tkanek miękkich w mikrotomografii komputerowej

Zastosowanie metod przetwarzania obrazu do modelowania i druku 3D

Kontakt

dr Bartosz Leszczyński

Bartosz Leszczyński

room: D-1-22
phone: 12 664 4764
e-mail: bartosz.leszczynski@uj.edu.pl
Publikacje w Repozytorium UJ
USOSweb
  

dr Andrzej Wróbel

room: D-1-22
phone: 12 664 4764
e-mail: andrzej.wrobel@uj.edu.pl
Publikacje w Repozytorium UJ

 

mgr Dominik Panek

 

room: D-1-20
e-mail: dominik.panek@doctoral.uj.edu.pl
 

Zastosowania

         

Model 3D struktury piany aluminiowej.

Model 3D struktury piany aluminiowej