Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty

Projekty realizowane

OPUS 17, 2020-2023, kierownik: Ewa Stępień

Tytuł projektu: Zależność między składem molekularnym pęcherzyków zewnątrzkomórkowych śródbłonka i beta trzustki a ich rolą w cukrzycowej dysfunkcji śródbłonka - wpływ na właściwości błony komórek docelowych
Nr grantu: 2019/33/B/NZ3/01004

MINIATURA 7, 2023-2024, kierownik: Magdalena Skalska
Tytuł projektu: Opracowanie radioizotopowo znakowanych pęcherzyków zewnątrzkomórkowych do teranostycznej terapii nowotworowej
Panel dyscyplin: ST3

OPUS 23, 2023-2026, kierownik: Ewa Stępień
Tytuł projektu: Modyfikacje pęcherzyków zewnątrzkomórkowych dla przyszłych systemów dostarczania leków
Nr grantu: 2022/45/B/NZ7/01430

OPUS LAP,, kierownik: Ewa Stępień
Tytuł projektu: Obrazowanie PET o wysokiej przepustowości z wykorzystaniem sygnałów wielofotonowych na PET o długim osiowym polu widzenia przy użyciu sztucznej inteligencji wspomaganej fizyką
Nr grantu: 2022/47/I/NZ7/03112

Projekty zakończone

MINIATURA 5, , kierownik: Bartosz Leszczyński
Tytuł projektu: Czterowymiarowa analiza dynamiki rozwoju czerniaka błony naczyniowej oka.
Nr grantu:

POB Bios, 2021-2022, kierownik: Bartosz Leszczyński
Tytuł projektu: Optymalizacja metod kontrastowania tkanek miękkich w badaniach mikrotomograficznych procesu angiogenezy na modelu zarodka kurzego ex-ovo.
Nr grantu: B.1.11.2020.40

LIDER IX, 2018-2021, kierownik: Agnieszka Kamińska
Tytuł projektu: Zaprojektowanie oraz budowa urządzenia do wychwytywania mikropęcherzyków zewnątrzkomórkowych oraz oceny ich składu molekularnego do zastosowania w diagnostyce powikłań cukrzycy
Nr grantu: LIDER/9/0031/L-9/17/NCBR/2018

MINIATURA 3, 2019-2020, kierownik: Katarzyna Dziedzic-Kocurek
Tytuł projektu: Ocena stanu utlenienia hemoglobiny w erytrocytach ptaków w czasie spoczynku i po aktywności fizycznej badana metodą spektroskopii mössbauerowskiej
Nr grantu: 2019/03/X/NZ1/01631

ETIUDA 7, 2019-2020, opiekun: Ewa Stępień, stypendysta: Anna Drożdż
Tytuł projektu: Synteza i charakterystyka nośników leków opartych na sztucznych egzosomach do leczenia mikronaczyniowych powikłań cukrzycy
Nr grantu: 2019/32/T/ST5/00417

Grant RT_27-16 z INACH (Instituto Antártico Chileno, Ministerio de Relaciones Exteriores, Chile), 2017-2020
Tytuł projektu: Ecophysiology of Antarctic and Atacama desert lichens: freezing and deep dehydration mechanism under natural conditions and under passive warming experiments (kierownik: Angélica Casanova-Katny, Universidad Católica de Temuco, Temuco, Chile; główni wykonawcy: Hubert Harańczyk; Kazimierz Strzałka, BBiB UJ, MCB; Palfner Götz, Universidad Conceptión, Chile; Francisco Ramón Encina Montoya, Universidad Católica de Temuco, Temuco)

PRELUDIUM 13, 2017-2020, opiekun: Ewa Stępień, stypendysta: Anna Drożdż
Tytuł projektu: Charakterystyka i synteza nośników leków opartych na sztucznych egzosomach skierowanych do leczenia powikłań mikronaczyniowych w cukrzycy
Nr grantu: 2017/25/N/ST5/00831

PRELUDIUM 13, 2017-2019, opiekun: Ewa Stępień, stypendysta: Ewelina Kubicz
Tytuł projektu: Charakterystyka molekularna nanostruktury komórek nowotworów złośliwych przy użyciu wysokorozdzielczej spektroskopii czasów życia pozytonów (PALS) - w poszukiwaniu nowych biomarkerów
Nr grantu: 2017/25/N/NZ1/00861

PRELUDIUM 8, 2015-2018, opiekun: Ewa Stępień, stypendysta: Martyna Durak
Tytuł projektu: Udział receptora dla urokinazowego aktywatora plazminogenu w procesie formowania i internalizacji mikrocząstek pochodzenia śródbłonkowego w warunkach hiperglikemii
Nr grantu: 2014/15/N/NZ5/01606

OPUS 4, 2013-2016, kierownik: Ewa Stępień
Tytuł projektu: Rola mikrocząstek w patomechanizmie retinopatii cukrzycowej - badanie mechanizmów komunikacji międzykomórkowej w starzeniu śródbłonka
Nr grantu: 2012/07/B/NZ5/02510